کد شناسایی: NAIT-FR-06-01
شماره بازنگری: 01
فرم امکان سنجی ارائه خدمات بازرسی

کارفرما / مشتری محترم:

ضمن تشکر از انتخاب شرکت بازرسی و خدمات آزمایشگاهی نورا آزما بین الملل به عنوان بازرس، خواهشمند است در سفارشات بازرسی فرم ذیل را تکمیل فرمایید :

اطلاعات درخواست کنندهموضوع درخواستCAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

درخواست شما در اسرع وقت به کارشناس مربوطه ارائه می گردد و امکان انجام بازرسی به حضورتان اعلام خواهد گردید .