مروری بر

پیشینه نورا آزما

شـرکت نوراآزما بین الملل از سـال 88 با همکاری کارشناسان در زمینه کار بازرسی و بازدید کارشناسی در عرصه های تولیدی و مراکز عرضه موفق به دریافت پروانه بازرسی در سطح استان از اداره کل استاندارد ایلام گردید و اولین شرکت دارای مجوز بازرسی در منطقه غرب کشور بوده که در این رشته و تخصص پا بر عرصه رقابت و کار با شرکت های بزرگ کشور نهاده است و پس از یک سال فعالیت پروانه بازرسی خود را از سطح استانی به سطح ملی (سطح کشور) ارتقا داده و سپس شروع به فعالیت در زمینه خدمات آزمایشگاهی از جمله آزمون مصالح ساختمانی، مواد غذایی، تست نازل های سوخت و تعین عیار فلزات گرانبها نموده است.
بیشتر بخوانید

شعب

نورا آزما

خدمات

نورا آزما

ارائه خدمات بازرسی

بیشتر بخوانید

خدمات بازرسی کشاورزی، مواد غذایی و روغن های گیاهی

بیشتر بخوانید

خدمات بازرسی مواد معدنی

بیشتر بخوانید

خدمات بازرسی کالاهای مصرفی

بیشتر بخوانید

خدمات بازرسی کالاهای صنعتی

بیشتر بخوانید

گواهی ها

و عضویت ها