خدمات بازرسی کالاهای مصرفی

• بازرسی و نمونه برداری از انواع کالاهای مصرفی
• بررسی آزمایش نمونه­ ها و انطباق نتایج با استانداردهای مربوطه
• نظارت بر بارگیری، حمل و نقل و تخلیه از كشتي ، كانتينر، واگن و كاميون شامل بسته بندي، علامت گذاري و وضعيت ظاهری كالا
• بازرسی اقلام معیوب و یا خسارت دیده و میزان آسیب­ دیدگی کالا(Damage survey)